Vakanties en verlof

Vakantierooster
Het vakantierooster is geheel conform het regionale adviesrooster.
Naast het adviesrooster zijn er een studiedagen voor het team gepland en zijn er extra vrije middagen.
Deze vrije middagen zijn alleen bestemd voor de kinderen. De leerkrachten zijn op school.

Bekijk het vakantierooster van 2023-2024 hier.

Aanvraag verlof buiten de schoolvakanties
Aanvraag van verlof buiten de vastgestelde schoolvakanties. In de leerplicht staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van de school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op de regel mogelijk.

Bijzondere gevallen
Bijzondere gevallen zijn: 
  • Bruiloft en begrafenis van bloed- of aanverwanten. 
  • Als de werkgever verklaart, dat u geen vrij kunt krijgen tijdens de schoolvakanties.
  • Als uit de aard van uw beroep blijkt, dat u tijdens de schoolvakanties geen vrij kunt nemen.
  • Als blijkt dat u om een medische reden met vakantie moet gaan.
Aanvraag extra verlof
Extra verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd bij de directie, die dan op grond van de bovenstaande normen zal beoordelen of er toestemming gegeven zal worden. Deze aanvraag moet tijdig voor de bedoelde datum van vrijstelling ingeleverd zijn bij de directie. Hier vindt u het aanvraagformulier en de werkgeversverklaring.

Aanvraagformulier
Een aanvraagformulier voor verlof buiten de vakanties is verkrijgbaar bij de directie. Bedenk echter wel:
Extra vakantieverlof kan niet vallen in de eerste 2 weken na de zomervakantie. Door buiten de schoolvakanties weg te gaan, ontneemt u uw kind enkele dagen onderwijs. U draagt daarvoor zelf de verantwoording. Wij houden een schriftelijk verzuimregistratie bij die voor de leerplichtambtenaar en de inspectie ter inzage ligt. Bij veelvuldig verzuim wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.

Ziekmelding van uw kind
Is uw kind ziek dan meldt u dit voor 8.00 op het Ouderportaal. 
Anders belt u dan tussen 8.00 en 8.30 uur naar school om dit door te geven: 0228 54 1456
Cookie instellingen