Schooltijden

De schooltijden van groep 1 t/m 8
De Jozefschool heeft iedere dag hetzelfde continurooster.
Maandag t/m vrijdag  van 8.30 - 14.15 uur.

Ochtendpauze
Tijdens de ochtendpauze spelen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 tegelijk samen op ons grote plein tussen 10.00 en 10.15 uur. Aansluitend wordt het meegenomen eten en drinken genuttigd.

Lunch
De lunch is voor de kleuters van 11.30-12.00 uur.
Zij spelen buiten van 12.00-12.30 uur.
De lunch is voor de groepen 3 t/m 5 van 12.00-12.30 uur.
Zij spelen buiten van 11.30-12.00 uur.
De lunch is  voor de groepen 6 t/m 8 van 12.30-12.45 uur
Zij spelen buiten van 12.00-12.30 uur.
 
Verzamelplaatsen op het schoolplein
's Morgens verzamelen alle leerlingen zich op het schoolplein bij de eigen leerkracht. Zodra de groep compleet is, of wanneer het tijd is, gaan we gezamenlijk naar binnen.
Cookie instellingen