Schooltijden

De schooltijden van groep 1 t/m 8
De Jozefschool heeft iedere dag hetzelfde continurooster.
Maandag t/m vrijdag  van 8.30 - 14.15 uur.

Ochtendpauze
De ochtendpauzes voor de groepen 3 t/m 8 vinden zolang de coronamaatregelen gelden plaats tussen 9.45 en 10.30 uur. 
In de gewone situatie spelen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 tegelijk samen op ons grote plein tussen 10.00 en 10.15 uur.

Lunch
De lunch is voor de kleuters van 11.30-12.00 uur.
Zij spelen buiten van 12.00-12.30 uur.
De lunch is voor de middenbouw van 12.00-12.30 uur.
Zij spelen buiten van 11.30-12.00 uur.
De lunch is  voor de bovenbouw van 12.00-12.15 uur
Zij spelen buiten van 12.15-12.45 uur.
 
Zoemer en onderwijstijd
5 minuten voor het begin van de schooltijd gaat de zoemer en komen de kinderen naar binnen. Om 8.30 moeten alle kinderen in het klaslokaal zijn. Gedegen onderwijs kunnen wij bieden als wij optimaal gebruik maken van de beschikbare onderwijstijd in een rustige leeromgeving. Minder ouders in de gangen en lokalen aan het begin van de ochtend heeft een positief effect op de rust in de school en het geeft de leerkrachten de gelegenheid om tijdig te kunnen beginnen.
Cookie instellingen