Vanuit openheid samenwerken
DE VERKEERSWERKGROEP
 
VERKEERSOUDERS
Op veel scholen in Nederland, dus ook op de Jozefschool, zijn
verkeersouders actief. Het aanstellen van verkeersouders is een
initiatief van Veilig Verkeer Nederland. Waarom een verkeersouder?
Onze kinderen nemen dagelijks deel aan het verkeer. Zij moeten
leren zich veilig in het verkeer te bewegen en zich veilig te voelen.
De school helpt daarbij door het geven van verkeerslessen en
de verkeersouders helpen daarbij door de omstandigheden voor
de kinderen zo goed mogelijk te maken.
 
DE LEDEN VAN DE VERKEERSWERKGROEP
De leden van de verkeerswerkgroep zijn:
Franka Beemster, Ellen Polman, Nop van Warmerdam,
Mirjam de Nijs (intern begeleider van de Jozefschool), Amy de Wit
Marijke Homan (organisator van het verkeersexamen in groep 8).

Wilt u ook meedenken/ helpen, neem dan contact op met één
van de werkgroepleden.
 
VERKEERSVEILIGHEID
Verkeersveiligheid is niet alleen een zaak van de school en de
ouders, ook de gemeente, de politie en VVN participeren hierin.
De verkeerswerkgroep heeft zich tot taak gesteld de
verkeersveiligheid steeds onder de aandacht van alle betrokkenen
te brengen. Zo is door dit initiatief een parkeerverbod langs een deel
van het Twijver ingevoerd, en is op het kruispunt Lucasstraat/Twijver
en op het Westeinde een zebrapad aangelegd en zijn er lichtgevende
palen geplaatst.
 
VERKEERSSLANG, STREETWISE EN VERKEERSEXAMEN
Ook is de verkeerswerkgroep mede initiatiefnemer met van het
project 'de Verkeersslang' waardoor zowel kinderen als ouders
zich meer bewust zijn geworden van veilig en milieu bewust naar
school gaan. Ook hebben zij het mogelijk gemaakt dat wij het
ANWB programma 'Streetwise' op school hebben kunnen uitvoeren.
Jaarlijks organiseert de verkeerswerkgroep in samenwerking met
de politie het praktisch verkeersexamen. Zie onderstaande afbeelding.
De politieagent doet vooraf aan het examen een fietsenkeuring.


 
Op de onderstaande foto ziet u een uitgezet verkeersparcours
op de speelplaats in het kader van het project Streetwise.Informatie en actualiteit
De verkeerswerkgroep houdt u op de hoogte over nieuwe
ontwikkelingen via schoolkrant en nieuwsbrief. Meer informatie
vindt u ook op de website van VVN: www.vvn.nl
Of klik op het onderstaande logo van Veiling Verkeer Nederland.


 
PARKEREN
De verkeersgroep geeft uit veiligheidsoogpunt voor de kinderen
het advies om te parkeren bij de Roode Leeuw, de kerk of op de
parkeerplaatsen bij de Vomar. Parkeer wel graag in
de parkeervakken.
 
PLUIMENACTIE
Ieder schooljaar wordt in september door de verkeerswerkgroep
in samenwerking met een aantal kinderen uit groep 8 de
pluimenactie georganiseerd. Dit is een ludieke actie om de
verkeersveiligheid rond de school onder de aandacht te brengen.
Rond 14.15 uur kijken we naar hoe ouders hun kinderen komen
ophalen en delen groene en rode pluimen uit.

Groen muntje krijg je als:
Je op de fiets naar school komt en aan de goede kant rijdt. Je
auto op het parkeerterrein bij de Vomar/Roode Leeuw zet
en lopend je kind ophaalt. Je op de stoep loopt. Je een veilige
oversteek maakt via een zebrapad of goed kijkend naar
links en rechts.

Rode muntje krijg je:
Bij fout parkeren. Bij het fietsen op de stoep.
Bij het lopen in het midden van de straat. 

Kortom veiligheid rondom de school staat voorop, een stukje
bewustwording voor ouders en kinderen draagt hierbij aan mee.
Wij rekenen op uw steun!

 
TIPS OM VEILING NAAR SCHOOL TE GAAN
Wil je veilig van en naar school? Wat kun je doen? Wat kunnen
kinderen zelf doen? Ga ruim op tijd van huis. Dan hoef je je niet
te haasten en kun je beter opletten.

TIPS
Neem je bagage veilig mee, onder stevige snelbinders, in een
fietstas of in een rugzak. Hang nooit een tas aan het stuur.
Sla je linksaf met de fiets? Kijk altijd eerst achterom. Ga nooit vlak
voor een auto langs. Rood licht betekent stoppen! Luister geen
muziek, dan hoor je het verkeer niet. Fiets je in de groep? Stoei niet
en let op elkaar. Houd op een drukke weg allebei je handen stevig
aan het stuur. Ga nooit naast een vrachtwagen fietsen. Blijf er liever
op ruime afstand achter. Dat is veel veiliger.
 
WAT KUN JE ALS OUDER DOEN?
U kunt uw kind voorbereiden op de risico's die het loopt op weg
van en naar school. Samen kunt u de belangrijkste verkeersregels
doornemen en de route van en naar school verkennen. Als uw kind
oud genoeg is om te fietsen, dan kunt u samen naar school gaan
fietsen. Uiteindelijk is uw zoon of dochter oud genoeg om het
alleen te doen. Goede reflectie op de kleding is naast fietsverlichting
belangrijk om gezien te worden. Breng uw kinderen niet of zo min
mogelijk met de auto naar school. U brengt hiermee andere
kinderen in gevaar, omdat de drukte en chaos rondom school door
autogebruik toeneemt. Wanneer u ver van de school woont, parkeer
dan de auto niet in de straat van de school, maar een stukje van de
school vandaan. U kunt samen het laatste stuk lopen.
 
ANDERE WEGGEBRUIKERS: WAT KUNT U DOEN?
Kinderen gedragen zich anders in het verkeer. U kunt er rekening
mee houden dat kinderen geen minivolwassenen zijn. Ze kunnen
heel veel dingen nog niet, zoals uit hun ooghoeken kijken. Of weten
niet precies waar geluiden vandaan komen. De belangrijkste
activiteit van kinderen is bovendien spelen en ze denken vaak niet
na voordat ze iets doen. Daardoor kunnen ze plotseling oversteken,
ineens uitwijken of andere onverwachte dingen doen. Op uw hoede
zijn en uw snelheid aanpassen, vooral in de omgeving van scholen,
zorgt voor een grotere veiligheid van kinderen in het verkeer.
 
TIPS VOOR HET AUTOGEBRUIK
Rijd 30 kilometer per uur in een woonwijk en bij een school.
Geef kinderen zoveel mogelijk voorrang. Denk aan brommers
en scooters op de rijbaan.
 
KINDVRIENDELIJK PARKEREN
Veilig met de auto naar school. Kindvriendelijk parkeren.
Bezorgdheid over de veiligheid van de kinderen is voor veel ouders
de reden om hun kinderen (tot een jaar of 10) met de auto naar
school te brengen. Voor onze school betekent dit dat er bij het
halen en brengen enige tientallen tot soms wel honderd auto's
langs komen. Het grootste deel van deze auto's moet vervolgens
ook nog geparkeerd worden, liefst zo dicht mogelijk bij de school.
Ouders raken gefrustreerd omdat alle parkeerplaatsen al in beslag
genomen zijn en kinderen worden bang omdat ze hun weg moeten
zoeken door een doolhof van auto's, fietsen en taxibusjes.
Een merkwaardige tegenstelling! Aan de ene kant worden kinderen
uit veiligheidsoverwegingen met de auto naar school gebracht
waardoor, er aan de andere kant, bij de school voor de kinderen
juist een gevaarlijke situatie ontstaat. Door een paar eenvoudige
tips op te volgen kunnen we de situatie bij de school voor
kinderen veiliger maken.
 
VERKEERSTIPS
Voorkom ongewenste situaties bij de school en breng de kinderen
lopend of fietsend. Zijn er te weinig parkeerplaatsen, parkeer dan
in een andere straat en loop met uw kind(eren) het laatste stukje
naar school. Laat uw kind altijd aan de kant van de stoep uitstappen,
een geopend portier aan de straatkant kan een fietser raken.
U houdt de ingang van het schoolplein vrij, zodat kinderen, die op
de fiets naar school komen, vrij toegang hebben tot de ingang.
Parkeer uw auto niet naast bij de Aldi, dit is een laad en los plaats
voor de fourage van de Aldi en Vomar. Dus niet voor uw auto.
 
HANDIGE WEETJES
Met betrekking tot het vervoer van onze kinderen in de
auto tijdens schooluitjes en dergelijk zijn de volgende
aanbevelingen gedaan.

 
LICHAAMSLENGTE ONDER DE 1.35 METER
Met het oog op de veiligheid van de kinderen zijn de volgende
regels van toepassing: Kinderen onder de 1.35 moeten op de
voorstoel in de gordel en in een goedgekeurd kinderzitje vervoerd
worden. Kinderen onder de 1.35 moeten ook op de achterbank
in een goedgekeurd kinderzitje en in de gordel vervoerd worden.

Dit kinderzitje moet u zelf meenemen of anders aangeven bij de
leerkracht dat er nog kinderzitjes geregeld moeten worden via
de school. Misschien dat u voor de kinderen die met u mee rijden
een kinderzitje kunt ophalen bij de betreffende ouders.

Kinderen zijn vanuit de school verzekerd, maar toch is een
inzittendenverzekering behorend bij uw auto noodzakelijk en verplicht.

 

LICHAAMSLENGTE BOVEN DE 1.35 METER
Met het oog op de veiligheid van de kinderen zijn de volgende
regels van toepassing:
Niet meer kinderen vervoeren dan er
veiligheidsgordels in uw auto aanwezig zijn.
De veiligheidsgordels
worden correct gedragen.
Kinderen zijn vanuit de school verzekerd,
maar toch is een inzittendenverzekering behorend bij uw
auto noodzakelijk en verplicht.