Vanuit openheid samenwerken

Onderwijsinspectie

Contactadres
Door de inspectie van het basisonderwijs is verzocht de onderstaande informatie in de schoolgids op te nemen.

Contactadres:
Inspectie van het onderwijs
E info@owinsp.nl
W www.onderwijsinspectie.nl
T 0800 8051 Vragen over onderwijs (gratis)


Inspectiebezoek en rapportage Jozefschool
In dit schooljaar 2016-2017  zal een inspectiebezoek plaats vinden in het kader van een vierjaarlijks onderzoek. De rapportage van het inspectiebezoek en de opbrengsten van ons onderwijs zijn te vinden op de site van de inspectie:
www.onderwijsinspectie.nl