Vanuit openheid samenwerken
ONDERWIJSINSPECTIE
 
CONTACTADRES
Door de inspectie van het basisonderwijs is verzocht de
onderstaande informatie in de schoolgids op te nemen.

Contactadres:
Inspectie van het onderwijs
E info@owinsp.nl
W www.onderwijsinspectie.nl
T 0800 8051 Vragen over onderwijs (gratis)
 
INSPECTIEBEZOEK EN RAPPORTAGE JOZEFSCHOOL
In dit schooljaar 2016-2017  zal een inspectiebezoek plaats
vinden in het kader van een vierjaarlijks onderzoek. De rapportage
van het inspectiebezoek en de opbrengsten van ons onderwijs zijn
te vinden op de site van de inspectie:
www.onderwijsinspectie.nl