Vanuit openheid samenwerken
SCHOOLTIJDEN CONTINUROOSTER
 
DE SCHOOLTIJDEN VAN GROEP 1 t/m 8
De Jozefschool heeft iedere dag hetzelfde continurooster.

MAANDAG T/M VRIJDAG
De tijden zijn van 8.30-14.15. 
OCHTENDPAUZE
De ochtendpauze voor de groepen 3 t/m 8 is elke
morgen van 10.00-10.15 uur (buitenspelen).

 
LUNCH
De lunch is voor de kleuters van 11.30-12.00 uur.
Zij spelen buiten van 12.00-12.30 uur.
De lunch is voor de middenbouw van 12.00-12.30 uur.
Zij spelen buiten van 11.30-12.00 uur.
De lunch is  voor de bovenbouw van 12.00-12.15 uur
Zij spelen buiten van 12.15-12.45 uur.
 
 
ZOEMER EN ONDERWIJSTIJD
 5 minuten voor het begin van de schooltijd gaat de
zoemer en komen de kinderen naar binnen. Om 8.30
moeten alle kinderen in het klaslokaal zijn. Gedegen onderwijs
kunnen wij bieden als wij optimaal gebruik maken van de
beschikbare onderwijstijd in een rustige leeromgeving. Minder
ouders in de gangen en lokalen aan het begin van de ochtend
heeft een positief effect op de rust in de school en het
geeft de leerkrachten de gelegenheid om tijdig te kunnen beginnen.

 
AFSPRAAK MET DE LEERKRACHT
Als u vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken
met de leerkracht.