Vanuit openheid samenwerken
SCHOOLTIJDEN CONTINUROOSTER
 
DE SCHOOLTIJDEN VAN GROEP 1 t/m 8
De Jozefschool heeft iedere dag hetzelfde continurooster.

MAANDAG T/M VRIJDAG
De tijden zijn van 8.30-14.15. 
OCHTENDPAUZE
De ochtendpauze voor de groepen 3 t/m 8 is elke
morgen van 10.00-10.15 uur (buitenspelen).

 
LUNCH
De lunch is 12.00-12.15 uur
De middagpauze is 12.15-12.45 uur (buitenspelen).
 
ZOEMER EN ONDERWIJSTIJD
Met de tijd van 5 minuten voor het begin van de schooltijd gaat de
zoemer en komen de kinderen naar binnen. Om 8.30 en 12.45 uur
moeten alle kinderen in het klaslokaal zijn. Gedegen onderwijs
kunnen wij bieden als wij optimaal gebruik maken van de
beschikbare onderwijstijd in een rustige leeromgeving. Minder
ouders in de gangen en lokalen aan het begin van de ochtend en
de middag heeft een positief effect op de rust in de school en het
geeft de leerkrachten de gelegenheid om tijdig te kunnen beginnen.

 
AFSPRAAK MET DE LEERKRACHT
Als u vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken
met de leerkracht.