Vanuit openheid samenwerken
SCHOOLGIDS
 
WAT STAAT ER IN DE SCHOOLGIDS?
In onze schoolgids staat een grote verscheidenheid aan
onderwerpen die in het kort iets vertellen over onze school.
 
DOWNLOADEN SCHOOLGIDS 2019-2020
U kunt de volledige schoolgids downloaden. Een zoektip. Ga naar
het hoofdstuk 'Inhoud' in de schoolgids en tik op het hoofdstuk
waar u naar toe wilt voor de informatie bijvoorbeeld
'Vakantierooster'. U komt dan direct bij dat hoofdstuk. U hoeft
dus niet te scrollen, maar kunt in één keer naar de door u gezochte
informatie.
Klik op het onderstaande logo voor de Schoolgids 2019-2020.


 
ONDERWERPEN
Enkele onderwerpen zijn:
Hoe is het onderwijs op de school georganiseerd en wat leren de
kinderen? Hoe begeleiden wij kinderen die op de een of andere
manier extra ondersteuning krijgen op onze school? Wat is de rol
van de ouders binnen onze schoolorganisatie? Wat is de rol van de
oudervereniging en de medezeggenschapsraad? Hoe zijn de
resultaten van de kinderen als ze deze school in groep 8 verlaten?
Adressen van mensen en instanties die met onze school te
maken hebben.
 
ACTUELE INFORMATIE
Actuele informatie gedurende het schooljaar kunt u lezen in onze
nieuwsbrief. Deze wordt via ouderportaal naar alle ouders verspreid.
U kunt veel informatie lezen op onze website:
www.bsjozefschool.nl. Daarnaast kunt u ons volgen op Facebook.
 
VAN HARTE WELKOM
We hopen dat we er in geslaagd zijn om voor u een handzame,
informatieve en aantrekkelijke gids te maken. Daarnaast wensen
wij iedereen een goed en prettig schooljaar toe en heten wij alle
nieuwe leerlingen van harte welkom op onze Jozefschool.