Verkeerswerkgroep

Verkeersouders
Op veel scholen in Nederland, dus ook op de Jozefschool, zijn verkeersouders actief. Waarom een verkeersouder? Onze kinderen nemen dagelijks deel aan het verkeer. Zij moeten leren zich veilig in het verkeer te bewegen en zich veilig te voelen. De school helpt daarbij door het geven van verkeerslessen en de verkeersouders helpen daarbij door de omstandigheden voor de kinderen zo goed mogelijk te maken.

De leden van de verkeerswerkgroep
De leden van de verkeerswerkgroep zijn: Amy de Wit, Marijke Homan, Anne-Marie Breedijk, Hans Sluijs, Tessa Visser, Bart Visser, Nouky Huiberts en Robert Jong.
We zijn nog op zoek naar nieuwe leden! Wilt u ook meedenken/ helpen, neem dan contact op met één van de werkgroepleden.

Wat doet de verkeerswerkgroep?
Verkeersveiligheid is niet alleen een zaak van de school en de ouders, ook de gemeente, de politie en VVN participeren hierin. De verkeerswerkgroep heeft zich tot taak gesteld de verkeersveiligheid steeds onder de aandacht van alle betrokkenen te brengen.

Ook is de verkeerswerkgroep mede initiatiefnemer met van diverse schoolprojecten die met verkeersveiligheid te maken hebben. Jaarlijks organiseert de verkeerswerkgroep ook het praktisch verkeersexamen.

De verkeerswerkgroep houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en geeft verkeerstips via de nieuwsbrief.

Ieder schooljaar wordt een paar keer door de verkeerswerkgroep in samenwerking met een aantal kinderen uit groep 8 de pluimenactie georganiseerd. Dit is een ludieke actie om de verkeersveiligheid rond de school onder de aandacht te brengen

Het parkeren rondom school houdt de verkeersgroep nauwkeurig in de gaten. De verkeersgroep geeft uit veiligheidsoogpunt voor de kinderen het advies om te parkeren bij de Roode Leeuw, de kerk of op de parkeerplaatsen bij de Vomar. Parkeer wel graag in de parkeervakken.
Cookie instellingen