Oudervereniging (OV)

Samenstelling
Alle ouders die kinderen op onze school hebben, kiezen samen een oudervereniging. Deze vereniging is samengesteld uit twee ouders van iedere groep. Ieder jaar wordt er in mei voor de leerlingen van groep 1 een verkiezing uitgeschreven. Een ouderlid wordt in principe voor een periode van 8 jaar gekozen. Wil een ouderlid tussentijds aftreden, dan worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor de betreffende jaargroep.

Leden van de OV
Marga Vreeker (voorzitter), Martijn Ostendorf (penningmeester), Rowan Vreeker-Obdam, Paul Laan, Annemarie Breedijk, Bettine Bleeker, Inge Ruiter, Nathalie Boots, Bert Haalboom, Carolien Ligthart, Joyce Boots, Myrna Peerdeman, Robin de Vries, Marlies van Tuijl en Marijke Homan.

Spreekbuis
De ouderleden zijn aan de school verbonden als spreekbuis van hun achterban en zijn op hun beurt weer de achterban voor de medezeggenschapsraad. Bij vragen kunt u altijd een van de ouderleden of de contactouder van uw groep aanspreken.

Activiteiten
De leden van de OV helpen mee bij het organiseren van activiteiten zoals: sinterklaasfeest, kerstviering, wereldproject, schoolreisjes,  sportevenementen, kleuterprojecten, festiviteiten, jubilea, lief en leed.

Reacties
Reacties, vragen en opmerkingen kunt u kwijt op het e-mailadres: ov@bsjozefschool.nl

Ouderbijdrage
De oudervereniging vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage van twee keer € 22,50 voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 en een vrijwillige bijdrage van drie keer € 22,50 voor de leerlingen van groep 3 tot en met groep 8. De inningen vinden plaats voor alle leerlingen in oktober en januari en de laatste inning vindt plaats in april.

Deze bijdrage is inclusief de bijdrage voor de vrijwilligersvergoeding voor de TSO-vrijwilligers. Verder wordt de ouderbijdrage gebruikt voor de kosten van het Sinterklaas- en Kerstfeest, voor speciale schoolfeesten, een bijdrage aan het type programma Ticken in groep 6, voor attenties bij lief en leed en voor het organiseren van het eindfeest voor de kleuters, de schoolreisjes en het kamp. Voor het kamp van groep 8 wordt nog een extra bijdrage gevraagd van € 75,00.

Bij het uitnodigingspakket van de kleuters zit de machtigingsbrief van de penningmeester. Ouders van de zittende leerlingen hebben het aangepaste machtigingsformulier in juni 2018 ontvangen. Bij het uitnodigingspakket van de kleuter zit de machtigingsbrief van de penningmeester. Heeft u één keer een machtigingskaart ingevuld, dan geldt die ook voor de andere kinderen uit een gezin. De oudervereniging kan ouders niet verplichten de ouderbijdrage te betalen. Wij hopen echter dat u allen deze bijdrage zult voldoen.
Cookie instellingen