Impressie

Een dag op de Jozefschool


Een dag op de Jozefschool begint op ons ruime schoolplein. Onze leerlingen worden daar door hun leerkracht ontvangen en gaan gezamenlijk als groep naar binnen. Zo creëren wij een rustige start van de dag voor alle leerlingen en kunnen de lessen gelijk om 8.30 uur beginnen.

In de kleutergroepen
De kleutergroepen starten dagelijks in de kring. Hier vinden allerlei verschillende gespreksactiviteiten plaats, waaronder ook taal- en rekengesprekken en spelletjes. 

Wij werken themagericht in de kleutergroepen. Dit betekent dat wij, gedurende een periode van onegveer zes weken, onze activiteiten zoveel mogelijk laten passen bij het thema. Het leren door spel staat bij ons voorop. Samen met de leerlingen wordt een spelhoek gemaakt die past bij het thema, bijvoorbeeld een museum, bakkerij of kinderboerderij. 

Gedurende de dag is er veel ruimte voor vrije keuze maar wij werken ook met keuzeopdrachten. Elke dag bewegen we buiten een uur en twee keer per week gymmen we in de speelzaal in de school.

In groep 3 tot en met 8
De groepen 3 t/m 8 lezen iedere ochtend een half uur. Binnen die tijd leren en onderhouden wij het lezen, waarbij ruimte is voor leesplezier en boekpromotie.

Tijdens de twee pauzes spelen onze leerlingen buiten op het ruime plein met volop spelmogelijkheden. Tijdens de ochtendpauze spelen de groepen 3 t/m 8 gezamenlijk buiten. Bij toerbeurt is iedere klas een keer aan de beurt om gebruik te maken van bijvoorbeeld het pannaveld, de duikelstangen en het tennisnet. Zo zorgen wij ervoor dat al onze leerlingen gebruik kunnen maken van deze voorzieningen zonder dat het recht van de sterkste regeert.

Wij werken aan de basisvaardigheden rekenen, taal, spelling en lezen. Daarnaast werken wij projectmatig aan wereldoriëntatie en is er ruimte voor muziek, tekenen en handvaardigheid.

 
Cookie instellingen