Gebouw en omgeving

Het gebouw
De Jozefschool is een basisschool met 13 groepen. Bij de bouw in 1978 is gekozen voor het honingraat-model. Dit model geeft: Vriendelijk ogende 6-hoekige lokalen. De gangen en middenruimten worden gebruikt als verlengstuk van de lokalen. In de school zijn naast de leslokalen: Een ruimte voor de Interne Begeleider (IB-er), tevens gespreksruimte, directie kantoor en personeelsruimte. Een aula met flexibele aan elkaar te koppelen ruimtes te gebruiken als extra werkruimtes en voor gezamenlijke vieringen. Twee extra werkplekken voor leerkracht en/of onderwijsassistente, waar soms met een deel van een groep wordt gewerkt. Deze ruimten worden ook door externen die met leerlingen werken gebruikt. Vier middenruimten, met themahoeken daarin waarin gespeeld en gewerkt kan worden. Een kleutergymzaal waar de groepen 1 en 2 bewegingsonderwijs krijgen.  Eén lokaal wordt gebruikt voor de Peuterschool de Bijenkorf waarmee een doorgaande lijn gerealiseerd kan worden. Een groep is geplaatst in het gerenoveerde nevengebouw 't Skitteljacht waarin een eigentijds lokaal  is gevestigd. Daarnaast is in 't Skitteljacht een extra lokaal ingericht voor extra instructies en overleg.

De omgeving
De school is gelegen in een rustig, groen gebied achter dorpshuis 't Centrum met gymzaal en bibliotheek. Bovenbouwleerlingen worden ingezet als biebvrijwilligers. Het schoolgebouw staat achter de Lucaskerk en achter de supermarkten. De school is omringd door plantsoenen en pleinen. Op de pleinen is veel ruimte om te spelen. Er staan diverse speelobjecten en er is een zandbak. Aan de noordzijde van de school ligt een sportveld wat gebruikt wordt voor diverse buitenactiviteiten waaronder de buitengymlessen. Het speelplein voor groep 1-2 is voor de veiligheid af te sluiten met 2 hekken. Voor de peuters is een afgesloten overzichtelijk pleintje.

Fietsenstalling
Aan de westkant van de kerk staat de fietsenstalling. Er is voldoende ruimte voor de fietsen van die leerlingen, die echt op de fiets naar school moeten komen. We zetten dagelijks 2 fietscoaches uit groep 7 in die ondersteunen dat de fietsen goed neergezet worden.

Gymzaal
Voor de binnen gymlessen maken groep 3 t/m 8 gebruik van de gymzaal in het naast de school gelegen dorpshuis. In ditzelfde dorpshuis is de bibliotheek gevestigd. De groepen 1 t/m 4 gaan hier 1x in de 14 dagen in groepsverband naar toe om boeken te lenen. Voor het bezoekschema van de bibliotheek verwijzen we u naar de kalender.

Zwembad
Het openluchtzwembad ligt op 1 km afstand van de school. Groep 5 t/m 8 zwemmen hier in de zomermaanden 1x per week. Zij gaan hier op de fiets naartoe.

Op weg naar school
Ook al ligt de school op een ideale, rustige plek in het dorp, toch is het noodzakelijk om goed op de verkeersveiligheid te blijven letten. Voor en na schooltijd verplaatsen zich namelijk zo'n 300 kinderen. Wij verzoeken u daarom de verkeerssituatie zo veilig mogelijk te houden. In de  nieuwsbrief besteden  we regelmatig aandacht  aan de veiligheid rond de school.

Verkeersveiligheid
Geef de lopende, fietsende en spelende kinderen de ruimte en de tijd om te vertrekken. Maak gebruik van het zebrapad op het Twijver en het Westeinde. Bij de kerk, de bibliotheek, de supermarkten en aan de Tuinstraat zijn parkeerplaatsen. Parkeer uw auto in de vakken bij één van de bovengenoemde parkeerplaatsen. Geef de kinderen vrije ruimte en vrij uitzicht. Parkeer niet in de Lucasstraat richting de begraafplaats of op de parkeerplaats bij de begraafplaats en niet bij de laad en los plek van de Vomar of Aldi. Parkeer uw auto niet voor de uitgang aan het Westeinde.
Cookie instellingen