Rots en water

Op de Jozefschool bieden wij ieder jaar de Rots en water-training aan.
Deze is onder schooltijd en is gratis.
Deze is vooral bedoeld voor jongens en meisjes uit de groepen 6,7 en 8.
We starten ieder jaar met een aparte groep voor de meisjes en een aparte groep voor de jongens. De groepen bestaan uit ongeveer 10 personen.
De ouders kunnen hun kind hiervoor opgegeven. Soms volgen de kinderen deze training op advies van de leerkracht.

Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen  op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water). 

De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:
  • zelfvertrouwen
  • zelfreflectie
  • zelfbeheersing 
De onderwerpen die in een Rots en Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn: 
  • Stevig staan, rustig ademhalen en concentreren
  • Het herkennen en aangeven van grenzen
  • En bewuste keuze maken en daar aan vast houden (de Rotskwaltiteit)
  • Je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit)
  • Jezelf zijn in contact met anderen
  • Voor anderen opkomen
  • Concentratie en focus
Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots en Water is een bewezen effectieve antipest methodiek.

De Jozefschool heeft inmiddels 4 leerkrachten die gecertificeerd zijn om deze training te mogen geven.
Dit zijn: Meester Sjaak en meester Robert.
              Juf Mirjam en juf Jolanda

 
Cookie instellingen