Positive Behaviour Support (PBS)

PBS schoolbreed
PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van positief gedrag binnen de school. Een veilige omgeving scheppen, die leerling- en leerkrachtvriendelijk is. Maar ook bevordert dat leerlingen zich sociaal gedragen en zo goed mogelijk presteren.

De drie basiswaarden
De Jozefschool hanteert drie basiswaarden van waaruit wordt gewerkt: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.

Uitgangspunten
Schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen. Gericht op het verhelderen, aanleren en positief bekrachtigen van gewenst gedrag. PBS is een soort paraplu waaronder bestaande gedragsmethodieken zoals Kanjertraining en Rots & Water hangen. PBS, Kanjertraining en Rots & Water vullen elkaar aan en versterken de uitgangspunten. Vergroting van betrokkenheid, verbetering van de houding, discipline en samenwerking in het werk en gedrag van de leerlingen. Het creëren van een rustige werksfeer tijdens het (zelfstandig) werken, zodat iedere leerling zich goed concentreert en zo wordt aangezet tot een maximale schoolprestatie.

Wijze
Voor alle leerlingen, leerkrachten en in samenwerking met ouders, waarbij preventie centraal staat. Er zijn op de Jozefschool drie basiswaarden bepaald: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.
Er wordt wekelijk een kaart met gedragsverwachtingen ingezet. Deze gedragskaarten zijn duidelijk zichtbaar en herkenbaar in alle ruimtes van de school. Aan een gedragskaart kan een gedragslesje worden gekoppeld. Het gedragslesje is om het gewenste gedrag actief aan te leren. Met dit gedragslesje kan een koppeling worden gelegd met de aanwezige Kanjer- en Rots & Watertraining.

Gewenst gedrag
Het gewenste gedrag schoolbreed systematisch adequaat positief bekrachtigen met een individueel beloningsmuntje en een groepsbeloning. Een registratiesysteem wordt ingezet om positief individueel gedrag en groepsgedrag zichtbaar te maken en van daaruit te stimuleren. Alle relevante data over ongewenst gedrag wordt geregistreerd. Registratie geeft informatie over de leerlingen, locaties, type incident en de periode waarin dit allemaal plaatsvindt. De aandacht voor ongewenst gedrag houden we minimaal. We richten ons op het structureel sturen en bekrachtigen van positief gedrag. Mocht de leerling dermate ongewenst gedrag vertonen dan volgt er een eenduidige consequentie.

Scholing en certificaat
In het schooljaar 2015-2016 is het gehele team gestart met een begeleidingstraject PBS van 3 jaar. In deze periode wordt het team begeleid door een PBS-coach. In het schooljaar 2017-2018 werd het traject afgerond en ontving de Jozefschool een officieel PBS-certificaat.

Voorbeeld van een gedragskaart
U ziet op de onderstaande gedragskaart de drie basiswaarden van respect, veiligheid en verantwoordelijkheid uitgewerkt.Beloningsmuntje
Op de onderstaande afbeelding ziet u het beloningsmuntje. Groen (positief) en in een zeshoekige vorm: de honingraatvorm van het gebouw van de Jozefschool.

Website PBS
Kijk op de PBS-website voor meer informatie.
Cookie instellingen