Lekker lezen

Lekker Lezen .....daar gaan wij voor op de Jozefschool! Leesplezier vinden wij heel belangrijk, daar begint alles mee.
Genieten van een boek, samen boeken bekijken, lezen en praten over wat je gezien en ontdekt hebt. Dit begint al bij de kleuters.

In groep 3 (vanaf ongeveer februari) en 4 lezen de lln samen in een boek, dit noemen we 'hommelen'. Door samen te lezen zien we extra leesplezier, samen lachen om een boek. 

Elke ochtend starten de kinderen van groep 4 t/m 8 met een half uur lezen.  De kinderen kiezen zelf hun leesboek uit een rijk aanbod van boeken.
Het ene kind houdt van een informatieboek, een ander van een mooi of grappig verhaal. Gaandeweg leren de lln de verschillende soorten en 'smaken' boeken ontdekken.

De leerkracht houdt drie keer per week een boekenbabbel. Dit kan een vraag zijn, bijvoorbeeld "Komen er dieren voor in je verhaal?" informatie over een schrijver, of promotie nieuwe boeken. Dit is essentieel voor het leesplezier, leerlingen leren op diverse manieren naar boeken te kijken en ontwikkelen een eigen boekenkeuze. 

Voor de ondersteuning van de leestechnieken gebruiken we de methode Estafette, daarin oefenen we extra de lastige woorden.

Bij elk thema wordt er een boekenkist bij de bibliotheek besteld. Er wordt gewerkt met boekenkringen, boek besprekingen. Daarbij wordt verdiepend taal en lezen binnen een context versterkt en wordt een grotere betrokkenheid bereikt.

Begrijpend lezen wordt door deze manier van werken bevorderd. Klassenteksten ondersteunen een gevarieerd aanbod, samen met Nieuwsbegrip.
Cookie instellingen