Buitenschoolse activiteiten

Evenementen in het kader van een schoolproject
Schoolreisjes, excursies, schoolkamp en sportevenementen. De Jozefschool organiseert de jaarlijkse schoolreisjes, de excursies in het kader van schoolprojecten, doet mee aan verschillende sportevenementen, de kleuters hebben hun eindfeest en groep 8 gaat voor drie dagen op schoolkamp.


Eindfeest kleuters
Ook gaan we, aan het einde van het schooljaar, er met de kinderen op uit. De kleuters houden een gezamenlijk eindfeest dat in en rond de school gehouden wordt.


Schoolreisjes
De groepen 3 t/m 7 gaan een dagje weg. De schoolreisjes worden betaald uit de tweede ouderbijdrage. Voor de organisatie van de schoolreisjes is een de werkgroep schoolreisjes samengesteld waarin leerkrachten en leden van de oudervereniging zitten. In principe is er een meerjarenplanning. Jaarlijks wordt deze
planning kritisch bekeken, waarna vroegtijdig de reisdoelen aan het team en de ouders bekend worden gemaakt. Ook houdt deze groep bij welke ouders er voorgaande jaren als begeleider zijn mee geweest, zodat niet ieder jaar dezelfde ouders worden gevraagd. De leerkrachten bepalen welke ouders er worden gevraagd. Als eerste stap worden de klassenouders benaderd, daarna eventueel de MR-leden. De begeleiding wordt verder aangevuld met hulpouders. Uiteindelijk is de directie verantwoordelijk voor deze keuze.


Schoolkamp
Groep 8 gaat meerdere dagen naar een kampeerboerderij. Voor de meerdaagse reis van groep 8 wordt, in de tweede helft van het schooljaar, een extra bijdrage gevraagd van € 75,-.


Sportevenementen
Jaarlijks wordt er ook bij voldoende belangstelling aan diverse buitenschoolse sportevenementen meegedaan. De kinderen zijn vrij om zich hiervoor op te geven. De school stimuleert de kinderen
om deel te nemen aan deze sportevenementen. Bewegen is gezond en vormt je karakter met het samen sporten in een team. En het kind leert dat sportief verliezen ook een prestatie is.

In het najaar:
De scholierenveldloop voor alle leerlingen
Het schoolhandbaltoernooi voor groep 7 en 8

In het voorjaar:
Waterpolo voor groep 7 en 8
Het schoolvolleybaltoernooi voor groep 7 en 8
Het schoolvoetbaltoernooi voor groep 8

Na de zomer:
De schoolzwemwedstrijden voor groep 3 t/m 8
Cookie instellingen