Buitenschoolse activiteiten

Bij de Jozefschool organiseren wij leuke en leerzame evenementen voor onze leerlingen. Denk aan schoolreisjes, excursies voor schoolprojecten, sportevenementen, het kleutereindfeest en het driedaagse schoolkamp voor groep 8.
Voor groepen 3 tot 7 worden schoolreisjes georganiseerd, die worden betaald vanuit de tweede ouderbijdrage. De schoolreisjes worden georganiseerd door een werkgroep, bestaande uit leerkrachten en ouderverenigingsleden. Jaarlijks wordt de planning van de schoolreisjes geëvalueerd, waarbij reisbestemmingen tijdig worden gecommuniceerd. De schoolreisjes worden begeleid door ouders, die daarvoor op verzoek van de groepsleerkrachten worden uitgenodigd.
De groepen 1/2 vieren ieder jaar in de zomer een kleuterfeest in en rond de school, dat dankzij de inzet van ouders leidt tot een prachtige dag voor alle leerlingen.
Groep 8 gaat ieder jaar op schoolkamp op een kampeerboerderij, waarvoor een extra ouderbijdrage wordt gevraagd.
We doen ook mee aan sportevenementen, want bewegen is gezond en samen sporten leert kinderen karakter en sportief verliezen. Kinderen kunnen zich vrijwillig aanmelden, en we moedigen ze aan om mee te doen.


 
Cookie instellingen