Vanuit openheid samenwerken

Groep 7 - Meester Henk

Welkom in groep 7!

Spelling oefenen.
Op onderstaande website zijn de afspraken van spelling goed te oefenen.
We hebben op school de methode Staal. 
Spelling Staal oefenen

Rekenen online oefenen.

Op de website rekenen.nl zijn goede oefeningen te vinden.
Deze soorten sommen beoefenen we nu ook in de klas:

Breuken minsommen
Breuken plus
Tafels oefenen
Keersommen cijferen
Delen met rest


Staal taal op Quizlet.

Het oefenen van de woorden van Staal kan heel handig op de computer.
Via de volgende link komt u op de website van Quizlet: Quizlet voor groep 7
Na de kerstvakantie staat er weer een nieuw thema klaar op Quizlet.

Les brandpreventie voor groep 7 (update 9-11).
Op maandag 14 oktober vond in de brandweerkazerne in Hem de aftrap plaats voor de brandpreventieweek. Deze werd georganiseerd door Veiligheidsregio NHN. De ochtend werd geopend door burgemeester Pijl waarna de kinderen een presentatie kregen. Hierna volgde een speurtocht door de kazerne, waar de kinderen opzoek gingen naar onveilige situaties. Vervolgens werd ons duidelijk gemaakt hoe gevaarlijk het is om een mobieltje (aan de oplader) in bed te leggen. Buiten liet de brandweer zien hoe snel een bed vlam vat door een mobieltje op te laden in bed. Indrukwekkend. In groepjes kregen we nog een rondleiding door de kazerne. Het was een leuke en leerzame ochtend.

Klik op het de link hieronder voor het filmpje van de Veiligheidsregio.
Filmpje veiligheidsregio


Kinderboekenweek!
We zijn in groep 7 al even bezig met het thema van de Kinderboekenweek: "Reis mee". We richten ons op Europa. De kinderen zoeken in tweetallen informatie over een land, maken hier een verslagje van en uiteindelijk ook een kleine spreekbeurt. Daarnaast worden er met bouwplaten van verschillende voertuigen kijkdozen gemaakt. Er wordt hard aan gewerkt!