Vanuit openheid samenwerken

Groep 6

AUGUSTUS 2019
Met de start van het nieuwe schooljaar natuurlijk even allemaal op de foto.

 
SEPTEMBER 2019
De stagiaire meester Mark doet een spellinginstructie.

 

OKTOBER 2019
- Een drietal leerlingen aan het werk met de oefensoftware op de computer.
- Een uitreiking van een typediploma door juf Naomi.



NOVEMBER 2019
- Op excursie in Hoorn bij een bezoek aan het schip De Halve Maen.
- Weer een geslaagde leerling typediploma.



 
DECEMBER 2019
- Schoentje zetten met het Sinterklaasfeest bij ons drumstel in de klas.
- Kerstbuffet in de avond.
- Kerstbuffet





JANUARI 2020
- Biologieles in de buitenlucht. Het zoeken van levende en dode dingen.
- De eerste leerlingen hebben hun typediploma gehaald.


 
FEBRUARI 2020
-