Vanuit openheid samenwerken
Gezamenlijke afsluiting van de
Kinderboekenweek 2016


Dit jaar stond tijdens de Kinderboekenweek het thema 'Voor altijd
jong' centraal. Als afsluiting hebben de kinderen van groep 5, 6 ,7
en 8b samen spelletjes gespeeld uit de tijd van opa en oma. We
hadden samen veel plezier en de tijd vloog om.

Foto's volgen.