Vanuit openheid samenwerken
HANDIGE WEBLINK VOOR HUISWERK
 
HANDIGE WEBLINKS OM TE GEBRUIKEN
Op deze webpagina vind je handige weblinks voor huiswerk.
Klik op de afbeelding om naar de webpagina te gaan.
Succes ermee!
 
REKENEN UITLEG TAFELSOM MET VERTAALCIRKEL
Dit filmpje op YouTube heet de vertaalcirkel. De vertaalcirkel
is een hulpmiddel om de leerling een (tafel)som beter te leren
begrijpen door te visualiseren. Voor het uitrekenen kun je
kiezen uit 6 verschillende manieren: getallenlijn, materiaal,
kale som, situatie spelen, verhaal of tekening. Zie ook het
filmpje. Deze manier helpt de leerling echt verder.

LESKOMPAS
Deze weblink heeft oefeningen met verschillende
schoolvakken. Zoek je eigen niveau of iets moeilijker.


 
CITOTRAINER
Wil je verder oefenen met wat je op school hebt geleerd?
Kies dan een van de vakken waar je beter in wilt worden.


 
MEESTER FRANK
Op de website van Meester Frank vind je oefeningen
uit allerlei vakken. Oefening baart kunst, is het spreekwoord.


 
DE SOMMENFABRIEK
Uitleg, oefenen en uitgewerkte werkbladen. Zelf een
som intypen. Bij elke som stap voor stap een uitleg.


 
REKENLESSEN
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, breuken.
Alle bewerkingen kun je maken, op elk niveau.


 
REKENTOPPERS
Handige website met heel veel verschillende soorten
rekensommen en rekenspelletjes.


 
NIEUWSBEGRIP
Dit is de schoolmethode. Je logt in en je maakt eventueel
de les af of je herhaalt een les als extra oefening.


 
SPELLING
Oefeningen met samenstellingen, woordtekens,
hoofdletters, naamwoord en werkwoorden.