Vanuit openheid samenwerken

Externe contacten

Raad van Beheer SKO de Streek
Bezoekadres:
Dam 20a, 1613 AL Grootebroek

Postadres:
Postbus 81
1610 AB Bovenkarspel

E bestuursdirectie@sko-destreek.nl
T 0228 52 4096
W www.sko-destreek.nl
 
ALGEMEEN DIRECTEUR

Algemeen directeur:

Ruud van Herp

Kantooradres:
De Dam 20a
1613 AL Grootebroek
T 0228 52 4096
E bestuursdirectie@sko-destreek.nl
 
INSPECTIE VAN ONDERWIJS

E info@owinsp.nl
W www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: T 0800 8051
 
JEUGDGEZONDHEIDSZORG

GGD:

Afdeling Jeugdgezondheidszorg

Adres:
Blauwe Berg 5
Postbus 201
1620 AE Hoorn

T 0229 25 3392
W www.ggdwf.nl
 
LOGOPEDIE

Contactpersoon:
Josien Koopman

Adres:
Pastoor Suidgeeststraat 18
1606 BJ Venhuizen

T 0228 52 6472
E info@logopedievenhuizen.nl

Contactpersoon:
Paula Boon en Saskia Eelman

Adres:
De Buurt 111
1606 AE Venhuizen
M  06 431 70 090
 
KINDERFYSIOTHERAPIE

Contactpersoon:
Helene Schouten

Adres:
Pastoor Suidgeeststraat 18
1606 BJ Venhuizen

M 06 302 67 441
 
KINDERPRAKTIJK

Kinderpraktijk Paramee

Adres:
Westerspoor 13
1687 AZ Wognum
T 0229 28 4343
 
GEMEENTE DRECHTERLAND

Schakelfunctionaris
Gemeente Drechterland

Adres:
Raadhuisplein 1
1616 AV Hoogkarspel

Contactpersoon:
Caroline van Duuren
M 06 474 62 377
 
KLACHTENCOMMISSIE

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs

Postadres:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

T 070 392 5508
 
EXTERNE VERTROUWENSPERSOON

Externe vertrouwenspersoon:
via GGD Hollands Noorden voor sexuele intimidatie
Antwoordnummer 528
1740 VB Schagen

T 088 010 0555
 
INTERNE VERTROUWENSPERSOON

Christien Bruin

Adres:
Lucasstraat 2
1606 BP Venhuizen

T 0228 54 1456
E dir@bsjozefschool.nl
 
ONDERWIJSBEGELEIDINGSDIENST

Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD)
Westfriesland

Adres:
Blauwe Berg 3a
1625 NT Hoorn

T 0229 25 9380
 
SAMENWERKINGVERBAND

De Westfriese Knoop

Directeur:
Karin Aarden

Bezoekadres:
Koopvaarder 1
1625 BZ Hoorn

Postadres:
Postbus 3040
1620 GA Hoorn

T  0229 57 2633