Vanuit openheid samenwerken
DIGITAAL OUDERPORTAAL
SPECIAAL BESTEMD VOOR NIEUWE OUDERS

 
INTRODUCTIE
Geachte (nieuwe) ouder(s), verzorgers(s),
 
Een belangrijk deel van de communicatie tussen school en ouders
vindt plaats via het Ouderportaal. Dit Ouderportaal is een verlengstuk
van onze vernieuwde website. In deze brief wordt u geïnformeerd
over de voordelen en het gebruik van het Ouderportaal en krijgt
u instructie voor registratie.
 
COMMUNICATIE
Het Ouderportaal is weer een belangrijke stap in de ontwikkeling
van de (digitale) communicatie en is een belangrijke schakel tussen
de school en de ouders.
 
VOORDELEN
Wat zijn de voordelen van het Ouderportaal?
■ De digitale communicatie tussen ouder en school onderling
   wordt eenvoudiger.
■ Alles wordt vanaf een centraal, beveiligd platform geregeld.
■ Als ouder kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk in de kalender kijken,
   algemene zaken en groepsnieuws lezen, foto's bekijken, gesprekken
   plannen voor het inroosteren van de oudergesprekken op de
   rapportavonden en een absentie/ziekmelding doorgeven.
■ U ziet alleen de mededelingen die voor uw kind(eren) van
   toepassing zijn.
■ U kunt gebruik maken van een nieuw 'ouderportaal-app' op uw
   computer, smartphone en tablet.
   Zo blijft u altijd op de hoogte van actualiteiten.
 
REGISTRATIEPERIODE
We gaan stapsgewijs de mogelijkheden invoeren en met u delen.
U ontvangt via de e-mail een brief met een zogenaamd token (code)
om u te registreren. U heeft een week de tijd om zich te registreren.
 
REGISTREREN MET EEN TOKEN
Als u het token heeft ontvangen dan gaat u naar het webadres:
ouders.basisonline.nl (u hoeft geen www.bij dit adres te typen).
U ziet nu het inlogscherm. Zie 'Inloggen met token'.
Hierbij het verzoek om de registratie binnen een week te doen.
 
APP OUDERPORTAAL INSTALLEREN
Er is voor het Ouderportaal ook een app beschikbaar.
Handig voor de smartphone of tablet. Het maakt hierbij niet
uit welk merk smartphone u heeft.
De app is beschikbaar voor Windows, Apple en Android.
 
BEVEILIGDE OMGEVING
In de afgeschermde en beveiligde omgeving heeft de ouder toegang
tot informatie. Alle gegevens en communicatie binnen het Ouderportaal
wordt versleuteld. Daarnaast voldoet het aan alle privacynormen van
het College Bescherming Persoonsregister.

 
HANDLEIDING DOWNLOADEN
Klik hier of op het onderstaande pdf-logo voor 'registratie':


Klik hier of op het onderstaande pdf-logo voor 'handleiding':