Vanuit openheid samenwerken
HUISWERK
 
GROEP 6, 7 EN 8
Voor leerlingen van de bovenbouw: groep 6, 7 en 8.
 
DOELEN
We zoeken naar een goede balans tussen vrije tijd en huiswerk.
We willen de leerlingen leren stapsgewijs plannen.
We zoeken voor de leerlingen naar een goede overgang naar het
Voortgezet Onderwijs.
We willen een zinvolle inhoud geven aan het huiswerk.
Minimaal voldoende eindopbrengsten (Cito niveau III) voor
Begrijpend Lezen, Technisch Lezen, Rekenen, Spelling
en Woordenschat.
 
ALLE LEERLINGEN HUISWERK MEE
Alle leerlingen van de bovenbouw krijgen met enige regelmaat
huiswerk mee: Het leren van proefwerken voor de zaakvakken.
Het zoeken naar bronnen voor werkstukjes, boekbespreking en
presentatie van hun werkstuk. Alle leerlingen krijgen op het einde
van de week de begrijpend lezentekst van Nieuwsbegrip mee,
zodat ook thuis aan tafel het onderwerp van de week besproken
kan worden. De leerlingen krijgen het advies om het jeugdjournaal
te volgen en de krant te lezen. Dit vergroot de voorkennis, wat
een belangrijke factor is om een tekst vlot en goed te kunnen
begrijpen. De leerlingen worden gestimuleerd om de bibliotheek
te bezoeken ter vergroting van de woordenschat en het
bevorderen van het leesplezier.
 
SOMMIGE LEERLINGEN HUISWERK MEE
Sommige leerlingen van de bovenbouw krijgen wekelijks huiswerk
mee ter extra ondersteuning. Het advies om thuis Nieuwsbegrip XL
extra te oefenen en de tekst te bespreken aan de hand van het
onderwerp wat die weken in het nieuws is. Dit ter vergroting de
woordenschat en het leestempo. Het advies om thuis de tekst van
Nieuwsbegrip op snelheid van lezen te trainen en de woordrijen te
oefenen ter onderhoud van het leestempo en ter vergroting van de
woordenschat. Spellingoefeningen om thuis extra te trainen. Oefenen
van tafels en een bepaald type som thuis extra te oefenen.
Logopedie en/of dyslexiebegeleiding en lezen vanaf groep 3 enkele
dagen per week thuis extra en krijgen extra oefeningen daarbij.
 
BEGRIJPEND LEZEN
Begrijpend lezen is vooral ter voorbereiding op het Voortgezet
Onderwijs en is het belangrijkste inhoudelijke onderdeel van het
onderwijs op de Jozefschool. Veel en lange teksten vlot en goed
kunnen lezen en begrijpen neemt een vlucht in het Voortgezet
Onderwijs vooral vanaf VMBO-K, VMBO-TL, HAVO EN VWO.
Voorkennis vergroot het vermogen om een tekst goed te begrijpen.
U kunt de voorkennis vergroten door (samen) te kijken naar het
jeugdjournaal en actualiteitenprogramma's, de krant te lezen en
de onderwerpen terug te laten komen aan tafel. Het helpt allemaal
mee. Ook het lezen van boeken. Alle leesvoer is goed.
Het jeugdlidmaatschap van de bibliotheek in Venhuizen is gratis!
De ervaring leert dat de extra leeskilometers, die de leerlingen
thuis lezen, helpen de woordenschat vergroten en scores van
het begrijpend lezen verhogen.
 
AANVULLING OP HET HUISWERK VOOR DE GROEPEN 7 EN 8
De leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen wekelijks als huiswerk
een tekst met vragen mee. De eerste korte uitleg wordt op school
gegeven en binnen een week wordt de tekst ook samen nagekeken
op school. Via de leerkracht horen de kinderen op welke vaste dag
het meegegeven wordt en op welke dag het uiterlijk ingeleverd
moet worden.
 
TIPS VOOR BEGELEIDING MET BEGRIJPEND LEZEN
Laat uw kind de tekst hardop lezen of lees de tekst samen hardop
voor. Zoek de nieuwe woorden op in de tekst. Leg deze woorden
uit en zoek samen de betekenis op. Zoek de kernwoorden in de
tekst en onderstreep deze met een markeerstift. Wanneer uw kind
hulp nodig heeft bij het beantwoorden, geef dan niet in een keer
het antwoord, maar doe hardop denkend voor hoe het antwoord
gevonden kan worden.
 
AANVULLING OP HUISWERK VOOR GROEP 6
Het volledig, vlot en goed beheersen van de tafels is een
randvoorwaarde bij het rekenen. In de groepen 4 en 5 worden de
tafels aangeleerd en dagelijks getraind. Leerlingen verliezen veel
rekentijd, wanneer de automatisering nog onvoldoende vlot gaat
en hebben daar in de volgende groepen 6, 7 en 8 last van. Bij veel
rekenopdrachten wordt gebruik gemaakt van de tafelsommen.
Blijf spelenderwijs kijken en controleren of de tafels er goed
in zitten. Op school worden er extra automatiseringsoefeningen
en toetsen worden afgenomen.
 
TIPS VOOR BEGELEIDING ALGEMEEN
Per week de tijd noteren en dan kijken of er wekelijks sneller
gescoord kan worden. Stimuleer om te starten met tafels, die
gemakkelijk zijn en al snel weet. Lastige sommen 10x op laten
schrijven emt gelijk het antwoord per tafelsom. Som van de week.
Deze lastige som steeds vragen en herhalen. De sommen ergens in
huis ophangen, zodat uw kind die steeds tegenkomt op vaste plekjes.
Om en om sommen opnoemen, overgooiend met een bal.
Noteren hoeveel sommen er in één minuten lukken.
 
OVERVRAAGD
Wanneer uw kind veel ander huiswerk meekrijgt en u merkt dat u
en uw kind worden overvraagd, dan graag gelijk contact opnemen
met de leerkracht, zodat samen prioriteiten gesteld kunnen worden.
Een goede balans blijft belangrijk.
 
UITDAGING EN PLUSWERK
Ouders van kinderen die veel aankunnen (pluswerk) adviseren we
ook actief hun kind te stimuleren bij het maken van de werkstukken
en presentaties. Bedank samen met uw kind onderwerpen en
stimuleer eigen initiatief en spreek hoge verwachtingen uit.
 
HANDIGE WEBLINKS VOOR THUIS
Klik op de onderstaande afbeelding om handige weblinks
te vinden voor het extra inoefenen van leerstof.