Vanuit openheid samenwerken
GESPREKSPLANNER
 
De module 'gesprekkenplanner' wordt ingezet in november
(kennismakingsgesprek) en in februari (bespreking eerste
rapport).
De ouders ontvangen een bericht via Ouderportaal om
voor het intekenen van een gesprek.