Vanuit openheid samenwerken

Groep 7

We hebben de afgelopen periode hard gewerkt. We zijn het schooljaar begonnen met 2 grote veranderingen; het continurooster en de nieuwe methode voor spelling en taal.
Het was voor iedereen even wennen maar inmiddels loopt het als een trein, de dagen vliegen om.
In het kader van de Kinderboekenweek hebben we brieven gehad van een school uit Dordrecht en we hebben ook een brief teruggeschreven. 
Voor het thema van de Middeleeuwen zijn we in tweetallen aan de slag gegaan met een webpad. Hier werd heel serieus mee gewerkt. Uiteindelijk levert dit een geschiedeniscijfer op.
Voor de topo van Europa had bijna iedereen goed geleerd. Heel knap dat de meesten hier dan ook een 10 voor hebben gehaald. 
Inmiddels zijn er ook 2 boekbesprekingen geweest. De anderen volgen binnenkort. De data zijn via ouderportaal naar iedereen gestuurd.
Ook is een goede start gemaakt met de werkstukjes.