Vanuit openheid samenwerken
OUDERAVONDEN & RAPPORTAGE
 
RAPPORTAGE NAAR DE OUDERS
Ons algemene uitgangspunt is dat ouders altijd een afspraak
kunnen maken met de leerkracht van hun kind om met elkaar van
gedachte te wisselen over het ontwikkelingsproces op school.
De leerkrachten zullen, als daar aanleiding toe is, contact opnemen
met de ouders en ze evtueel nodigen voor een gesprek.
 
GESCHREVEN RAPPORT
Tweemaal per jaar, in januari en juni, krijgen de kinderen
van groep 3 een geschreven rapport. De kinderen van
groep 4 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar, in januari en juli een
cijferrapport mee naar huis. Voor de kleuters wordt een
geschreven verslag verzorgd.
 
OUDERAVOND 10-MINUTENGESPREK
Twee maal per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor een
10-minuten gesprek. Een aantal ouders worden extra voor een
gesprek in juni uitgenodigd.
 
EERSTE AVOND
Voor de eerste avond in november worden alle ouders van
groep 1 t/m 8 uitgenodigd. Het gesprek zal, naast de resultaten,
vooral gaan over het welbevinden van het kind.
 
TWEEDE AVOND
Voor de tweede avond in februari/maart worden alle ouders van
groep 3 t/m 8 uitgenodigd en zal het gesprek vooral gaan over de
schoolprestaties en de resultaten op de Cito-toetsen. Voor de
kleutergroepen worden in ieder geval de ouders van de oudste
kleuters uitgenodigd. 
 
DERDE AVOND
De derde avond in juni is op uitnodiging van de leerkracht.
Daarnaast worden alle ouders van de oudste kleuters uitgenodigd.
Vanaf groep 5 worden de uitslagen van de Cito-toetsen met de
leerling besproken, zodat hij/zij zelf zicht krijgt op de
ontwikkelingslijn.

Door de wisselende instroom van kleuters streven we naar
minimaal twee gesprekken per schooljaar.
NIEUWSBRIEF 
De ouders worden tevens geïnformeerd via de:
Nieuwsbrief (algemene schoolzaken)

 
WEBLINT
Klik op de onderstaande afbeelding en u wordt doorgelinkt naar
de meest recente publicaties van de Nieuwsbrief en de Schoolkrant.