Vanuit openheid samenwerken
GYM- en ZWEMROOSTER 2019-2020
 

Gym en zwemrooster 2019-2020 .pdf
 
INFORMATIE GYM

De groepen 3 t/m 8 hebben 2 x 45 minuten per week gym in de
gymzaal van het naast de school gelegen dorpshuis 't Centrum.
Maandag en dinsdag geeft de vakleerkracht Meriam Groot de gymlessen.
Woensdag, donderdag en vrijdag geeft de eigen leerkracht de gymlessen.
Bij de gymlessen zijn gymschoenen en gymkleding verplicht.
Als uw kind om een of andere reden niet kan gymmen, geef het
dan een briefje mee. De kleutergroepen 1 en 2 hebben tijdelijk 1 x in
de week op woensdag gym in gymzaal.
 
INFORMATIE ZWEMMEN

In de zomermaanden (10 weken) zwemmen de groepen 5 t/m 8
in het openluchtzwembad 't Hemmerven. De zwemles duurt
30 minuten. De groepen gaan per fiets onder begeleiding van de
leerkracht en ouders. Bij minder goed weer wordt op de dag zelf
door de leerkrachten in samenspraak met het zwembadpersoneel
besloten of de zwemles wel of niet doorgaat. U geeft dus altijd
zwemkleding mee. Als u kind om een of andere reden niet kan
zwemmen, geef dan een briefje mee.