Vanuit openheid samenwerken

Gym- en zwemrooster

Rooster
Gym en zwemrooster 2020-2021.pdf


Gym
De groepen 3 t/m 8 hebben 2 x 45 minuten per week gym in de gymzaal van het naast de school gelegen dorpshuis 't Centrum. Maandag en dinsdag geeft de vakleerkracht Meriam Groot de gymlessen.
Woensdag, donderdag en vrijdag geeft de eigen leerkracht de gymlessen. Bij de gymlessen zijn gymschoenen en gymkleding verplicht. Als uw kind om een of andere reden niet kan gymmen, geef het dan een briefje mee. 


Zwemmen
In de zomermaanden (10 weken) zwemmen de groepen 5 t/m 8 in het openluchtzwembad 't Hemmerven. De zwemles duurt 30 minuten. De groepen gaan per fiets onder begeleiding van de leerkracht en ouders. Bij minder goed weer wordt op de dag zelf door de leerkrachten in samenspraak met het zwembadpersoneel besloten of de zwemles wel of niet doorgaat. U geeft dus altijd zwemkleding mee. Als u kind om een of andere reden niet kan zwemmen, geef dan een briefje mee.