Vanuit openheid samenwerken
BUITENSCHOOLSE EVENEMENTEN
 
EVENEMENTEN IN HET KADER VAN SCHOOLPROJECT
Schoolreisjes, excursies, schoolkamp en sportevenementen.
De Jozefschool organiseert de jaarlijkse schoolreisjes, de
excursies in het kader van schoolprojecten, doet mee aan
verschillende sportevenementen, de kleuters hebben hun
eindfeest en groep 8 gaat voor drie dagen op schoolkamp.
 
EINDFEEST KLEUTERS
Ook gaan we, aan het einde van het schooljaar, er met de
kinderen op uit. De kleuters houden een gezamenlijk eindfeest
welke in en rond de school gehouden wordt.
 
SCHOOLREISJES
De groepen 3 t/m 7 gaan een dagje weg. De schoolreisjes worden
betaald uit de tweede ouderbijdrage. Voor de organisatie van de
schoolreisjes is een de werkgroep schoolreisjes samengesteld
waarin leerkrachten en leden van de oudervereniging zitten.
In principe is er een meerjarenplanning. Jaarlijks wordt deze
planning kritisch bekeken, waarna vroegtijdig de reisdoelen aan
het team en de ouders bekend worden gemaakt. Ook houdt deze
groep bij welke ouders er voorgaande jaren als begeleider zijn mee
geweest, zodat niet ieder jaar dezelfde ouders worden gevraagd.
De leerkrachten bepalen welke ouders er worden gevraagd. Als
eerste stap worden de klassenouders benaderd, daarna eventueel
de MR-leden. De begeleiding wordt verder aangevuld met
hulpouders. Uiteindelijk is de directie verantwoordelijk voor deze keuze.
 
SCHOOLKAMP
Groep 8 gaat meerdere dagen naar een kampeerboerderij. Voor de
meerdaagse reis van groep 8 wordt, in de tweede helft van het
schooljaar, een extra bijdrage gevraagd van € 75,-.
 
SPORTEVENEMENTEN
Jaarlijks wordt er ook bij voldoende belangstelling aan diverse
buitenschoolse sportevenementen meegedaan. De kinderen zijn
vrij om zich hiervoor op te geven. De school stimuleert de kinderen
om deel te nemen aan deze sportevenementen. Bewegen is gezond
en vormt je karakter met het samen sporten in een team. En het
kind leert dat sportief verliezen ook een prestatie is.

In het najaar:
De scholierenveldloop voor alle leerlingen
Het schoolhandbaltoernooi voor groep 7 en 8

In het voorjaar:
Waterpolo voor groep 7 en 8
Het schoolvolleybaltoernooi voor groep 7 en 8
Het schoolvoetbaltoernooi voor groep 8

Na de zomer:
De schoolzwemwedstrijden voor groep 3 t/m 8