Vanuit openheid samenwerken
ROTS EN WATER
 
ROTS- EN WATERTRAINING      
Op de Jozefschool wordt er iedere jaar een training Rots en Water
gegeven aan jongens en meisjes uit de groepen 6, 7 en 8. Het is
een training waarbij de kinderen zichzelf beter leren kennen en
daardoor andere kinderen beter begrijpen waardoor er makkelijker
vriendschappen ontstaan en minder ruzies.
 
DE TRAINING
Deze training bestaat uit 10 lessen van ongeveer 1 uur. De lessen
worden in de speelzaal tijdens schooltijd gegeven. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Ze zijn bedoeld voor kinderen uit groep
6,7 en 8. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht of de interne
begeleider Mirjam de Nijs. De leerkrachten die de cursus geven,
worden vrij geroosterd en voor hen wordt vervanging geregeld.
 
BEVOEGDE LEERKRACHTEN
De leerkrachten die de training geven zijn hiervoor bevoegd.
Juf Mirjam de Nijs en juf Jolanda Groot geven de training aan de
meisjes. Meester Sjaak Laan en meester Robert Jong geven de
training aan de jongens.
 
DE DOELEN
Voor jezelf opkomen.
Je boosheid beheersen.
Beter contact maken met andere kinderen.
Meer zelfvertrouwen.
Zien waar je goed in bent.


 
DE RESULTATEN
In de afgelopen jaren zijn er tientallen kinderen geweest die deze
training met succes hebben gevolgd. Omdat het een echte
'doe cursus' is, vinden de kinderen het een prettige cursus.
 
ERVARINGEN
In de evaluatiegesprekken kwamen mooie
ervaringen naar boven zoals:
Ik ben nu veel rustiger geworden. Ik weet nu wat ik moet doen
als iemand mij lastig valt. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen.
Ik begrijp andere kinderen nu beter. Ik ken mijn eigen kracht nu
veel beter en weet waar die in mijn lijf zit. Ik mag er zijn.
Ik had nooit gedacht dat ik met mijn hand een plankje van
15 millimeter dik kon doorslaan. Ik vind het jammer dat de
cursus afgelopen is.
 
BETEKENIS
Rots: onafhankelijk.
Water: met anderen verbonden.
 
KANSEN EN MOGELIJKHEDEN
Als je meer zelfkennis wilt krijgen en beter je doelen wilt bereiken.
Als je wilt leren meer voor jezelf op te komen, zichtbaar te worden,
assertiever te zijn en grenzen te leren stellen. Als je je
zelfvertrouwen, je veiligheidsgevoel en je communicatie
vaardigheden wilt vergroten, doe dan mee met de
training Rots en Water. Je leert in deze training beter jezelf kennen.
Daardoor begrijp je andere kinderen ook beter, waardoor je je beter
kunt inleven in de andere kinderen. Dat is handig. Je hebt veel
talenten, maar ook zaken die je lastig vindt om aan te pakken.
Je belandt steeds weer in dat vervelende gevecht of je durft op
het juiste moment niet je mond open te doen. Je krijgt veel kansen
en mogelijkheden, maar welke weg kies jij?
 
GRENZEN KENNEN EN ZELFVERTROUWEN
Om goed te kunnen kiezen, moet  je wel jezelf en je eigen grens
goed kennen. Soms moet je deze grenzen kunnen stellen naar
andere toe en indien nodig moet je deze kunnen verdedigen.
Als jij jezelf beter kent, kun je betere keuzes maken. Gevechten
vermijden, andere oplossingen kiezen, zeggen wat je werkelijk
denkt op een opbouwende manier, je hoeft minder stoer te doen,
verlegen te zijn of te bluffen. Je kunt door het verwerven van
bijvoorbeeld kennis en het begrijpen van lichaamstaal veel beter
situaties inschatten. Het is ook slim om je in te leven in een ander,
de grenzen van anderen (van jongens, meisjes en volwassenen)
en jezelf beter te leren kennen. Dat stimuleert samenwerking en
het is een uiting van respect. Dit geeft meer vertrouwen en ook
meer zelfvertrouwen.


 
EIGEN KWALITEITEN
Meer zelfvertrouwen hebben is een goed startpunt om voortaan
niet meer over je eigen grenzen en die van anderen te gaan.
Je kunt hierin veel winnen. Hierdoor kun je meer en meer je eigen
weg gaan, opzoek gaan naar je eigen kwaliteiten en deze neerzetten
in studie en vriendschappen. Door middel van speciale oefeningen
kom je beter in contact met je lichaam bijvoorbeeld vanuit de judo.
Vanuit het lichaamsbesef wordt verder gewerkt naar meer zelfinzicht
en zelfbesef. De psychofysieke oefeningen zorgen vanzelf voor meer
energie, focus en kracht bij alle activiteiten. Deze effecten worden
nog versterkt door de vele oefeningen met anderen.
 
VERSTERKEN VAN VAARDIGHEIDEN
Er wordt gewerkt vanuit de stelling: Je lichaam is centrum van
kracht, rust en gevoel. De fysieke oefeningen worden als basis
gebruikt om uiteindelijk ook de sociale en mentale vaardigheden
te versterken. Uiteindelijk neemt de weerbaarheid toe. Niet alleen
bij de trainingen, maar ook thuis, op het werk, school of op straat.
Een mooie training om bij jezelf te rade te gaan. Prachtig om weer
eens te stoeien in plaats van te vechten, assertief te zijn in plaats
van agressief, samen te werken in plaats van tegen te werken en
vanuit 'rust' in plaats vanuit emotie te handelen.
 
DOELGROEP 
De training is bedoeld voor jongeren van het voortgezet
onderwijs en voor leerlingen van de bovenbouw van het
basisonderwijs de groepen 6,7 en 8. Vooraf aan de training
bespreken we met de leerlingen wat zij graag willen leren.
 
WEBSITE ROTS EN WATER
Klik op de onderstaande afbeelding. U wordt doorgelinkt naar de
officiële website van Rots en Water. Hier vindt u meer informatie
over de achtergrond en inhoud.


 
VOORBEELD VAN EEN OEFENING
Juf Mirjam de Nijs demonstreert samen met een leerling.


 
VOORBEELD VAN EEN OEFENING
Meester Sjaak Laan demonstreert samen met een leerling.