Vanuit openheid samenwerken
POSITIVE BEHAVIOR SUPPORT (PBS)
 
PBS SCHOOLBREED
PBS betekent Positive Behavior Support:
positieve gedragsondersteuning. PBS is een schoolbrede aanpak
gericht op het bevorderen van positief gedrag binnen de school.
Een veilige omgeving scheppen, die leerling- en leerkrachtvriendelijk
is. Maar ook bevordert dat leerlingen zich sociaal gedragen en zo
goed mogelijk presteren.
 
DE DRIE BASISWAARDEN
De Jozefschool hanteert drie basiswaarden
van waaruit wordt gewerkt.UITGANGSPUNTEN
Schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle
leerlingen. Gericht op het verhelderen, aanleren en positief
bekrachtigen van gewenst gedrag. PBS is een soort paraplu
waaronder bestaande gedragsmethodieken zoals Kanjertraining en
Rots & Water hangen. PBS, Kanjertraining en Rots & Water vullen
elkaar aan en versterken de uitgangspunten. Vergroting van
betrokkenheid, verbetering van de houding, discipline en
samenwerking in het werk en gedrag van de leerlingen. Het
creëren van een rustige werksfeer tijdens het (zelfstandig)
werken, zodat iedere leerling zich goed concentreert en zo wordt
aangezet tot een maximale schoolprestatie.
 
WIJZE
Voor alle leerlingen, leerkrachten en in samenwerking met ouders,
waarbij preventie centraal staat. Er zijn op de Jozefschool drie
basiswaarden bepaald: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.
Er wordt wekelijk een kaart met gedragsverwachtingen ingezet.
Deze gedragskaarten zijn duidelijk zichtbaar en herkenbaar in alle
ruimtes van de school. Aan een gedragskaart kan een gedragslesje
worden gekoppeld. De gedragslesje is om het gewenste gedrag
actief aan te leren. Met dit gedragslesje kan een koppeling worden
gelegd met de aanwezige Kanjer- en Rots & Watertraining.
 
GEWENST GEDRAG
Het gewenste gedrag schoolbreed systematisch adequaat positief
bekrachtigen met een individueel beloningsmuntje en een
groepsbeloning. Een registratiesysteem wordt ingezet om positief
individueel gedrag en groepsgedrag zichtbaar te maken en van
daaruit te stimuleren. Alle relevante data over gedrag wordt
geregistreerd. Registratie geeft informatie over de leerlingen,
locaties, type incident en de periode waarin dit allemaal plaatsvindt.
De aandacht voor ongewenst gedrag houden we minimaal. We
richten ons op het structureel sturen en bekrachtigen van positief
gedrag. Mocht de leerling dermate ongewenst gedrag vertonen dan
volgt er een eenduidige consequentie.
 
SCHOLING EN CERTIFICAAT
In het schooljaar 2015-2016 is het gehele team gestart met een
begeleidingstraject PBS van 3 jaar. In deze periode wordt het team
begeleid door een PBS-coach. In het schooljaar 2017-2018 wordt
het traject afgerond en ontvangt de Jozefschool een officieel
PBS-certificaat.
 
VOORBEELD VAN EEN GEDRAGSKAART
U ziet op de onderstaande gedragskaart de drie basiswaarden
van respect, veiligheid en verantwoordelijkheid uitgewerkt.


 
VOORBEELD VAN BELONINGSMUNTJE
Op de onderstaande afbeelding ziet u het beloningsmuntje.
Groen (positief) en in een zeshoekige vorm: de honingraatvorm
van het gebouw van de Jozefschool.


 
OUDERAVOND
In de maand oktober 2016 werd er een ouderavond georganiseerd
met de titel 'Goed gedrag kan je leren!' De gastspreker en tevens
PBS-trajectbegeleider Linda Schoutsen hield de inleiding. In het
tweede deel van de bijeenkomst konden de ouders enkele
workshops bezoeken en zo ook tips en tops meenemen
naar huis.

WEBSITE PBS
Klik op het onderstaande logo van de PBS-website
voor meer informatie.