Vanuit openheid samenwerken
SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL
 
HET ONDERSTEUNINGSAANBOD
Elke basisschool beschrijft in een ondersteuningsprofiel de sterke
en minder sterke kanten van het ondersteuningsaanbod binnen de
eigen school. Zo kunt u als ouders gerichter kiezen. Wanneer er
bijvoorbeeld veel deskundigheid binnen een school is op het gebied
van dyslexiebegeleiding en u hebt meerdere familieleden met
dyslectische kenmerken, dan kan dat voor u één van de
overwegingen zijn om voor die school te kiezen.
 
HET ONTWIKKELINGSPLAN
Op basis van de ondersteuningsprofielen maakt de school
ontwikkelplannenwaarin staat beschreven ten aanzien van welke
gebieden het team zich verder gaat versterken. We starten dit jaar
met het invullen van een nieuw format van het ondersteuningsprofiel,
ondersteund vanuit samenwerkingsverband de Westfriese Knoop.
 
BIJGESTELDE ONDERSTEUNINGSPROFIEL
Dit bijgestelde ondersteuningsprofiel van de Jozefschool wordt
zo spoedig mogelijk op deze website van de Jozefschool gepubliceerd.
 
ZORGPLICHT
Vanaf de wetswijziging in augustus 2014 hebben alle scholen
een zorgplicht. Een school moet al haar leerlingen een passend
onderwijsaanbod bieden. Zorgplicht betekent ook dat de school waar
een kind wordt aangemeld de best passende onderwijsplek voor dit
kind moet vinden als zij die zelf niet kan bieden. Dit gaat in overleg
met de ouders. De school bekijkt de onderwijsbehoeftes en
mogelijkheden van het kind, maar ook de bredere situatie rondom
het kind en het gezin. U vindt de aanmeldingsprocedure op de website
van De Westfriese Knoop onder het kopje 'Ouders en leerlingen'.
 
SCHOOLONDERSTEUNININGSPROFIELEN 2016-2017

1 Ondersteuningsprofiel Basisondersteuning 2016-2017
Klik op onderstaande pdf-logo of Lees meer...2 Ondersteuningsprofiel Ontwikkeling Kind 2016-2017
Klik op onderstaande pdf-logo of Lees meer...3 Ondersteuningsprofiel Rapport Jozefschool 2016-2017
Klik op onderstaande pdf-logo of Lees...