Vanuit openheid samenwerken
HET KLIMAAT VAN DE SCHOOL
 
STIMULEER EN BENOEM HET GOEDE!
Naast kennisoverdracht vinden wij het belangrijk:
Dat kinderen zich veilig voelen op school.
Dat kinderen leren respectvol om te gaan met zichzelf en de ander.
Dat kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen
Dat kinderen zich waarden en normen eigen maken, en ze ook
leren hanteren. Dat kinderen zelfvertrouwen blijven ontwikkelen
en leren genieten. Dat kinderen leren om te gaan met gevoelens.
 
OMGANG EN SAMENWERKING
Dit leren kinderen niet alleen in speciale lessen, maar dit leren ze
vooral in de omgang met elkaar. De leerkrachten proberen daarin
zoveel mogelijk te begeleiden. Samenwerken met andere kinderen
werkt hierbij bevorderend; samen optrekken en leren samenwerken,
rekening houden met elkaar en respect opbrengen voor anderen.
Onze gedachte hierbij is: Stimuleer en benoem het goede!