Vanuit openheid samenwerken
DE IDENTITEIT
 
KATHOLIEKE SCHOOL
De Jozefschool is een katholieke basisschool. Wij werken vanuit de
christelijke waarden en geven vanuit die waarden vorm aan de
katholiciteit van de school. Door de katecheselessen, die wij geven
rond de projecten van de methode 'Trefwoord', en onze manier van
omgaan met de kinderen geven we de christelijke waarden een plek
in hun schooltijd.
 
VIERING IN DE SCHOOL EN DE LUCASKERK
In het begin van het schooljaar starten we gezamenlijk met een
viering in de kerk. Daarnaast hebben we tijdens de kerstperiode een
gezamenlijke viering inde Lucaskerk. Deze zijn belangrijk om onze
identiteit uit te dragen. Ouders zijn daarbij van harte welkom.
 
EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL
Bij de voorbereiding op de 1e communie en het vormsel verleent de
school jaarlijks zijn medewerking. Van niet-katholieke ouders wordt
verwacht dat zij de katholieke identiteit van de school respecteren.