Vanuit openheid samenwerken
VISIE EN UITGANGSPUNTEN

WAAR STAAT ONZE SCHOOL VOOR?
Wij vinden dat we de kinderen zo moeten begeleiden dat ze nu en
straks zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch kunnen
handelen in de sterk veranderende maatschappij.
 
Wij werken met de jongste kinderen vanuit het principe van het
ontwikkelingsgerichte onderwijs. Vanuit een gevoel van veiligheid
waaraan eerst wordt gewerkt, worden de kinderen via spel de
mogelijkheid geboden om zoveel mogelijk ervaringen op te doen.
 
Wij voeren deze principes geleidelijk door in de rest van de school,
waarbij spel plaats maakt voor onderzoek en informatie verwerving.
 
Wij brengen in ons onderwijs differentiatie aan in de leersituaties,
omdat we er ons bewust van zijn dat niet ieder kind op dezelfde
manier leert. Binnen het jaarklassensysteem creëren we, tijdens het
zelfstandig werken, ruimte voor het begeleiden van leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben.
 
Wij vinden dat kinderen zich een sociale houding moeten eigen
maken; dat ze moeten leren samenwerken en samenleven.
 
We vinden het belangrijk dat kinderen leren genieten en leren zich
te ontspannen.
 
We vinden dat kinderen hun eigen waarden en normen moeten
leren ontwikkelen en dat ze deze zo hanteren, dat ze ook met
respect om kunnen gaan met de waarden en normen van anderen.
Naast de normale aandacht voor de verschillende culturen en
samenlevingsvormen, bieden we binnen ons specifieke wereld
project informatie aan over andere culturen, waarbij het ervaren heel
belangrijk is.