Vanuit openheid samenwerken

HET GEBOUW EN OMGEVING
 
HET GEBOUW
De Jozefschool is een basisschool met 12 groepen. Bij de bouw in
1978 is gekozen voor het honingraat-model. Dit model geeft:
Vriendelijk ogende 6-hoekige lokalen. De gangen en middenruimten
worden gebruikt als verlengstuk van de lokalen. In de school zijn
naast de leslokalen nog aanwezig: Een ruimte voor de Interne
Begeleider (IB-er), kantoor en personeelsruimte.Een aula te gebruiken
voor gezamenlijke vieringen en als extra werkruimte.
Een handenarbeidhoek waar soms met een deel van een groep wordt
gewerkt. Vier middenruimten, te gebruiken als verlengstuk van de
leslokalen. Een kleutergymzaal waar de groepen 1 en 2
bewegingsonderwijs krijgen. Een werkruimte waar met individuele
leerlingen of met kleine groepjes wordt gewerkt. Eén lokaal die
gebruikt wordt voor de Peuterschool de Bijenkorf waarmee de
doorgaande lijn gewaarborgd blijft.
 
DE OMGEVING
De school is gelegen in een rustig, groen gebied achter dorpshuis
't Centrum met gymzaal en bibliotheek. Het schoolgebouw staat
achter de Lucaskerk en achter de supermarkten. De school is omringd
door plantsoenen en pleinen. Op de pleinen is veel ruimte om te
spelen. Er staan diverse speelobjecten en er is een zandbak. Aan de
noordzijde van de school ligt een sportveld wat gebruikt wordt voor
diverse buitenactiviteiten waaronder de buitengymlessen.
Het speelplein voor groep 1-2 is voor de veiligheid af te sluiten
met 2 hekken. Voor de peuters is een afgesloten overzichtelijk pleintje.


 
FIETSENSTALLING
Aan de westkant van de kerk staat de fietsenstalling. Er is voldoende
ruimte voor de fietsen van die leerlingen, die echt op de fiets naar
school moeten komen. We zetten dagelijks 2 fietscoaches uit groep 7
in die ondersteunen dat de fietsen goed neergezet worden.
 
GYMZAAL
Voor de binnen gymlessen maken groep 2/3 t/m 8 gebruik van de
gymzaal in het naast de school gelegen dorpshuis. In ditzelfde
dorpshuis is de bibliotheek gevestigd. De groepen 1 t/m 4 gaan hier
1x in de 14 dagen in groepsverband naar toe om boeken te lenen.
Voor het bezoekschema van de bibliotheek verwijzen we u naar
de kalender.
 
ZWEMBAD
Het openluchtzwembad ligt op 1 km afstand van de school.
Groep 5 t/m 8 zwemmen hier in de zomermaanden 1x per week.
Zij gaan hier op de fiets naartoe.
 
OP WEG NAAR SCHOOL
Ook al ligt de school op een ideale, rustige plek in het dorp, toch is
het noodzakelijk om goed op de verkeersveiligheid te blijven letten.
Voor en na schooltijd verplaatsen zich namelijk zo'n 300 kinderen.
Wij verzoeken u daarom de verkeerssituatie zo veilig mogelijk te
houden. In de nieuwsbrief zullen we regelmatig aandacht besteden
aan de veiligheid rond de school.
 
VERKEERSVEILIGHEID
Geef de lopende, fietsende en spelende kinderen de ruimte en de
tijd om te vertrekken. Maak gebruik van het zebrapad op het Twijver
en het Westeinde. Bij de kerk, de bibliotheek, de supermarkten en
aan de Tuinstraat zijn parkeerplaatsen. Parkeer uw auto in de vakken
bij één van de bovengenoemde parkeerplaatsen. Geef de kinderen vrije
ruimte en vrij uitzicht. Parkeer niet in de Lucasstraat richting de
begraafplaats of op de parkeerplaats bij de begraafplaats en niet bij
de laad en los plek van de Vomar of Aldi. Parkeer uw auto niet voor de
uitgang aan het Westeinde.
 
Voor meer afbeeldingen van de school en omgeving: