Vanuit openheid samenwerken
COMMUNICATIE

Een tweetal vormen van informatievoorziening naar de ouders.
 
1
NIEUWSBRIEF

De Nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar en wordt per e-mail in
pdf-formaat verspreid. In de nieuwsbrief worden vooral algemene
schoolzaken gepubliceerd.

DOWNLOAD NIEUWSBRIEF            
De laatste Nieuwsbrief (juli 2019).                Laatste OV nieuws
Klik op het onderstaande logo.                           Klik op het onderstaande logo.  
            
                            


Hieronder kunt u de aanvraag                          Info over "Kinder Vakantiespelen".
voor extra vakantieverlof
downloaden
     
                             
                    
ARCHIEF NIEUWSBRIEF
februari 2018
mei 2018
juni 2018
juli 2018
sep 2018
Uitkomst tevredenheidsonderzoek
jan 2019
maart 2019

april 2019
juni 2019

2
SCHOOLKRANT
De Schoolkrant verschijnt 4 keer per jaar en wordt uitgegeven in een
papieren formaat. De inhoud van de schoolkrant kenmerkt zich door
eigen leerlingwerk, van en voor de leerlingen.