Vanuit openheid samenwerken
COMMUNICATIE

Een tweetal vormen van informatievoorziening naar de ouders.
 
1
NIEUWSBRIEF

De Nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar en wordt per e-mail in
pdf-formaat verspreid. In de nieuwsbrief worden vooral algemene
schoolzaken gepubliceerd.

DOWNLOAD NIEUWSBRIEF            
De laatste Nieuwsbrief (nov 2018).               Hieronder de bijlage bij Nieuwsbrief. 
Klik op het onderstaande logo.                         Het betreft Onderzoek Schooltijden.
            
                            


Hieronder kunt u de aanvraag                          Info over "Passend Onderwijs".
voor extra vakantieverlof
downloaden
     
                             
                    
ARCHIEF NIEUWSBRIEF
februari 2018
mei 2018
juni 2018
juli 2018
sep 2018
Uitkomst tevredenheidsonderzoek
 
2
SCHOOLKRANT
De Schoolkrant verschijnt 4 keer per jaar en wordt uitgegeven in een
papieren formaat. De inhoud van de schoolkrant kenmerkt zich door
eigen leerlingwerk, van en voor de leerlingen.