Aanmelden nieuwe kleuters

In februari/maart krijgen alle ouders van kinderen die in het volgende schooljaar 4 jaar worden van de gemeente een brief, waarin zij worden uitgenodigd hun kind op één van de basisscholen in de gemeente in te schrijven.

Ouders die al kinderen op de Jozefschool hebben, kunnen een aanmeldformulier ophalen bij de directie. 

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen volgend jaar een goede plek krijgen, is tijdige inschrijving nodig (voor maart 2024).

Informatiepakket
Kinderen worden in principe de dag na hun 4e verjaardag op school toegelaten. Voor die tijd krijgt u een informatiepakket met daarin een leerlingenlijst van de groep, informatie over het ontwikkelingsgericht kleuteronderwijs, de kijkdagenregeling en noodzakelijke informatie over de dagindeling en een recente schoolgids als het om een oudste kind van het gezin gaat. De laatste maand van het schooljaar starten er geen nieuwe kleuters meer. Kinderen die in die maand jarig zijn starten in het nieuwe schooljaar.
Cookie instellingen