Vanuit openheid samenwerken
Techniekdag 456
Op 16 jan 2017 werd er in onze school een techniekdag gehouden voor verschillende groepen.
Dankzij de hulp van vele ouders en de betrokkenheid van de leerlingen is het een zeer geslaagde dag geworden. Dankzij de foto's van een aantal ouders heeft u hier een prachtig beeld van hoe leuk en enerverend onderwijs kan zijn.