Vanuit openheid samenwerken

April 2019

Legenda:
Fruitdag
Werkochtend
Vakantie
Studiedag
Medezeggenschapsraad (MR)
Sport en spel
Schoonmaakavond
Vrije dag

April 2019

Legenda:
Fruitdag
Werkochtend
Vakantie
Studiedag
Medezeggenschapsraad (MR)
Sport en spel
Schoonmaakavond
Vrije dag